USLOVI KORIŠĆENJA

Član 1.

Uslovi korišćenja City Transfer 70 regulišu pristup i korišćenje usluga i aplikacije City Transfer 70

Usluge koje pružamo su usklađene sa svim relevantnim propisima i zakonima koji su na snazi u Republici Srbiji.

Molimo Vas da pre nego što se registrujete pažljivo pročitate Uslove korišćenja naše Aplikacije. Korišćenje City Transfer Aplikacije je omogućeno isključivo članovima koji prihvataju i poštuju Uslove korišćenja.

City Transfer Aplikacija omogućava Korisnicima usluga povezivanje sa Pružaocima usluga.

Član 2.

Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor po pristupu između svih pružaoca usluga City Transfer Aplikacije, i Korisnika Usluga City Transfer Aplikacije.

Ukoliko se ne složite sa Uslovima korišćenja nećete moći da kao Korisnik Usluga koristite City Transfer Aplikaciju

Potvrda o pružanju Usluga sadrži ime Korisnika, datum, vreme, rutu i cenu usluge. Potvrda o prijemu naloga za uslugu će biti poslata elektronskim putem i od tada postaje je punovažeća.

Član 3.

U ime City Transfer 70 obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni City Transfer 70 odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti

City Transfer Aplikacija je dostupna isključivo Korisniku usluga, Aplikacija nije namenjena za korišćenje neke treće strane.

Pristupom i korišćenjem Aplikacije i Usluga slažete se da ste pročitali, razumeli i da prihvatate Uslove korišćenja, i da se uspostavlja Ugovorni odnos između Korisnika i City Transfer-a, a prethodni ugovori, sporazumi ili aranžmani prestaju da važe, ukoliko ih je bilo.

City Transfer može Uslove korišćenja da promeni jednostrano i da obustavi pružanje usluga ili bilo kog dela usluge, bilo kada i iz bilo kog razloga. Vaše dalje korišćenje Usluga će se smatrati kao pristanak izmenjenih i dopunjenih Uslova.

Član 4. 

Promena datuma i vremena navedenog prilikom rezervacije Usluge je moguće putem e-maila ili telefonskim putem. Potvrdu o pružanju Usluge sa izmenjenim ili dopunjenim delom Korisnik dobija u najkraćem mogućem roku i u tom slučaju City Transfer zadržava pravo da proceni da li će se ta usluga dodatno naplatiti.

Član 5. 

Pristup City Transfer Aplikaciji je dozvoljen samo punoletnim licima sa navršenih 18 godina starosti i isključivo za ličnu upotrebu. City Transfer Aplikaciji možete pristipiti i instalirati je na svoj uređaj potpuno besplatno. Potrebno je da kreirate korisnički nalog, čime zvanično postajete član Udruženja Go Taxi i čime stičete pravo korišćenja Usluga City Transfer Aplikacije. 

Član 6.

City Transfer će učiniti sve što je u našoj mogućnosti da Aplikacija radi 24/7, a ako dođe do zastoja, gledaćemo da se smetnje otklone u najkraćem mogućem roku.

Član 7.

Da biste bili u mogućnosti da koristite naše Usluge, potrebno je da se registrujete i napravite Vaš lični korisnički nalog, nakon što sa Google Play prodavnice ili App Store potpuno besplatno preuzmete City Transfer Bg Aplikaciju na svoj telefon ili tablet.

Kao preduslov da se registrujete, neophodno je da ste postali član Udruženja. Naše Usluge i korišćenje City Transfer Aplikacije omogućeno je isključivo članovima Udruženja.

Kada se Vaš zahtev za Uslugu potvrdi povezaćemo Vas sa Vama najbližim Pružaocem usluga, čime će Vaš Zahtev biti realizovan. Na Vašu email adresu ćete biti obavešteni o vremenu potrebnom da Pružaoc Usluga stigne do Vas. Ugovor o pružanju Usluga zaključujete direktno sa Pružaocem usluga, a ne sa City Transfer 70. Prihvatate i saglasni ste sa tim da City Transfer 70 nije i ne može biti strana u zaključenom ugovoru. Nakon što ste završili sa korišćenjem Usluge, na Vaš telefon će stići obaveštenje o uspešno završenom korišćenju Usluge od strane Pružaoca usluga.

Član 8.

Korisnik Usluga je dužan da uđe i izađe iz vozila na odredišnim tačkama navedenim prilikom rezervacije Usluge.

Korisnik Usluga je dužan da se pojavi na mestu polaska najkasnije 5 minuta nakon dolaska Pružaoca Usluga. Pružaoc Usluga nema obavezu da čeka na putnike duže od tog vremena (osim kada je u pitanju kašnjenje dolaska aviona). Korisnik Usluga je dužan da ostavi broj telefona na koji ga možemo kontaktirati.

Ako Korisnik Usluga tokom Usluge traži pauzu, pružalac Usluge procenjuje da li ima mogućnosti za to. Ukoliko je moguće, pružalac Usluge će odrediti dužinu pauze, a Korisnik je u obavezi da se pridržava toga. Pružalac Usluge nije u obavezi da čeka Korisnika ukoliko on odluči da samoinicijativno produži pauzu.

Član 9.

Plaćanje City Transfer Usluga se vrši isključivo platnim karticama.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

City Transfer 70 će vršiti naplatu za korišćenje City Transfer Aplikacije prema unapred istaknutom cenovniku. Član korisnik Usluga je dužan da plati iznos naknade za pružanje usluge inovativne pomoći na putu od strane Pružalaca usluga. Cena usluge je istaknute na našoj web stranici i na Aplikaciji. Ukoliko želite možete dodatno nagraditi člana Pružaoca usluga, ali niste obavezni na to.

Član 10.

Pravo na potpuni ili delimični otkaz pružanja/korišćenja usluge je obostrano i moguće je izraziti ga u bilo kom trenutku bez obrazloženja.

Član 11.

City Transfer 70 može da odbije da izvrši uslugu ili da je prekine pod sledećim uslovima:

– ako Korisnik uznemirava zaposlene u kompaniji pružaoca Usluga

– ukoliko ponašanje Korisnika Usluga ugrožava bezbednost zaposlenih ili ostalih Korisnika Usluga

– ako ponašanje Korisnika remeti izvršenje Usluge

– ukoliko je Korisnik Usluga nedolicno odeven ili je u odeci koja na bilo koji nacin moze ostetiti ili isprljati vozilo pružaoca Usluga  (prljava, mokra…).

– ako pružalac Usluga proceni da može imati bilo kakvih bezbednosnih problema sa nekim od       Korisnika Usluga

– ako Korisnik Usluga na bilo koji način narušava čistoću vozila (sa hranom, pićem itd.)

– ako je bilo koji od Korisnika Usluga u vidno pijanom stanju

Član 12.

Organizator putovanja će prihvatiti sve rezervacije koje su u skladu sa Uslovima korišćenja pružanja usluge. Usluga će biti odbijena sledećim Korisnicima usluga:

– korisnicima koji nose oružje, osim ako nisu ovlašcena službena lica.  

– korisnicima koji imaju očigledne simptome zaraznih bolesti ili ozbiljnih mentalnih poremećaja, kao i putnicima koji imaju otvorene rane na telu.

– deci mlađoj od 16 godina koja nisu u pratnji odrasle osobe. Deca mladja od 16 godina mogu koristiti naše usluge samostalno samo ako pružaoc usluge dobije pravno overenu saglasnost roditelja ili staratelja.

– korisnicima čija je odeća toliko prljava da mogu isprljati vozilo ili druge korisnike.

– korisnicima pod dejstvom alkohola ili opojnih droga.

– korisnicima koji nemaju adekvatnu i prikladnu odeću (ako nose kupaće kostime, ako su samo u donjem vesu, bez obuće i sl.)

Ako bilo koji od ovih uslova izazove otkaz ili prekid izvršenja Usluge, Korisnicima će biti iznet njihov prtljag i biće zamoljeni da napuste vozilo. U takvim okolnostima City Transfer 70 zadržava iznos koji je isplaćen za korišćenje Usluge.

Član 13.

Ako Korisnik Usluga na bilo koji način ošteti imovinu Pružaoca Usluga dužan je da Pružaocu Usluga nadoknadi štetu koja je proistekla njegovim neodgovornim ponašanjem.

Član 14.

Tokom korišćenja Usluga, Korisnik je dužan da se pridržava zakona o bezbednosti saobraćaja, kao što je zakon o korišcenju bezbednosnih pojaseva. Korisnicima Usluga nije dozvoljeno da se tokom vršenja Usluge kreću po vozilu, menjaju mesta i sl.

Član 15.

Korisnik Usluga je dužan da se u toku korišćenja Usluga pridržava saobraćajnih propisa svih država u kojima se Usluga obavlja, kao i svih ostalih propisa vezanih za posedovanje ličnih isprava vezanih za putovanje (pasoš, viza, itd.).

Član 16.

City Transfer 70 omogućava Korisnicima usluga da preko City Transfer Aplikacije  koriste sve Usluge koje su u našoj ponudi.

Naše Usluge predstavljaju savremenu tehnološku platformu, koja omogućava Korisnicima usluga povezivanje sa Pružaocima usluga. City Transfer 70 nije privredno društvo registrovano za obavljanje prevoza i ne obavlja, niti se bavi prevozom Korisnika usluga. Korisnici usluga mogu da budu isključivo i jedino članovi udruženja građana City Transfer Club. Podrazumeva se da Usluge City Transfer Aplikacije mogu koristiti isključivo članovi Udruženja City Transfer Club.

Član 17.

Eventualne žalbe moraju biti dostavljene isključivo u pisanoj formi, najviše 10 dana od dana kada je sporna usluga obavljena. Žalbe se šalju na našu e-mail adresu office@citytransfer.rs, ili se možete obratiti putem telefona 064 111 9813.

City Transfer 70 je obavezan da u roku od 7 dana od prijema žalbe, odgovori putniku u pismenoj formi.

Ako City Transfer 70 ne poštuje svoju obavezu o odgovoru, putnik ima pravo da se obrati nadležnom organu.

Član 18.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, City Transfer 70 je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Takođe Vam pružamo opciju otkazivanja korišćenja naše Usluge u bilo kom momentu. U slučaju da korišćenje Usluge otkažete nakon što dobijete obaveštenje da je Pružalac usluga stigao na Vašu lokaciju biće Vam naplaćeno 200,00 RSD. Ukoliko Uslugu otkažete ranije, neće Vam biti naplaćeni troškovi.

City Transfer 70 ima pravo da obustavi pružanje Usluge ili da odbije da izvrši Uslugu ako ponašanje Korisnika Usluga izaziva materijalnu štetu pružaocu Usluga, ili se na bilo koji drugi način ponaša nedolično. U ovom slucaju Korisnik Usluga nema pravo na povraćaj novca.

Član 19.

City Transfer 70 je odgovoran za utvrđivanje cene usluge koje su objavljene na zvaničnoj web stranici.

City Transfer 70 zadržava pravo da odobri različite vidove popusta određenim kategorijama Korisnika ili za određene usluge u cilju što boljeg poslovanja.

Član 20.

Pružaoc usluge je duzan da primi prtljag samo u pratnji korisnika. Preuzimanje prtljaga bez pratnje korisnika nije dozvoljeno.

Član 21.

Ručni prtljag su uglavnom predmeti manje veličine, kao što su ručne torbe, itd.,koji mogu biti smešteni u prtljažnik vozila ili ih korisnici mogu držati sa sobom, na način da ne ometa ostalim korisnicima. Sav ostali prtljag mora biti smešten u deo vozila predviđen za prtljag. Usluga preuzimanja ručnog prtljaga se ne naplaćuje dodatno.

Član 22.

Standardnom veličinom prtljaga se smatraju predmeti, kao što su putne torbe, velike platnene torbe, koferi i sl, sa maksimalnom težinom od 25 kg po komadu. Preuzimanje prtljaga je uključeno u cenu usluge i ne naplaćuje se posebno. Dužnost i obaveza pružaoca usluga je da prtljag smesti u prtljažni prostor vozila.

Član 23.

Ukoliko korisnik ima prtljag koji prelazi standardne dimenzije ili težinu prtljaga (skije i ski oprema, daske za skijanje, oprema za golf i sl.), obavezan je da prilikom rezervacije usluge u rubrici napomene naglasi šta je u pitanju i koliko je komada takvog prtljaga.

Član 24.

Prihvatanjem Uslova korišćenja City Transfer 70 saglasni ste da ćete City Transfer-u 70 ili Pružaocima usluga nadoknaditi svu štetu, uključujući i advokatske troškove i sudske postupke, koja je izazvana:

– Korišćenjem City Transfer Aplikacije, odnosno Usluga koje nisu u skladu sa pravilima,

– kršenjem neke tačke Uslova korišćenja,

– zloupotrebom podataka,

– kršenjem prava treće strane, kao i drugog člana Udruženja,

– kršenje intelektualnog vlasništva nad sadržajem City Transfer Aplikacije.

City Transfer 70 d.o.o.

Pretežna delatnost: 4939 – Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

MB: 21625973

PIB: 112198903

Kontakt